top of page
Search
  • Writer's picture Karolina Macienė

Skautų įkūrėjo lordo R. Baden-Powell gimtadienio tradicijos

Visi organizacijos nariai susitinka švęsdami įkūrėjo Baden Powell‘io gimtadienį, ta proga per maisto konkursą skautai ir skautės pristato iškeptą gimtadienio tortą ar pagal temą pagamintą patiekalą, per didįjį žaidimą atliekamos įvairiausios užduotys, susijusios su pionierija, mazgų rišimu, pirmąja pagalba ar pėdsekyste, per tyrinėjimą stebime gamtą ar tiriame naują vietovę, vakaro laužo metu dainuodami ir vaidindami patiriame skautišką bendrystę. Džiaugsmingą savaitgalį užbaigiame iškilmingomis šv. Mišiomis ir apdovanojimų rikiuote.

1997 m.

-Iš Europos skautų laikraščio Europos skautas”


1998.02.26
Klaipėdos miesto “Vitės” vidurinėje mokykloje vyko didžiulis renginys, kuris labiausiai įsiminė savo įžodžių gausumu. Savo garbe tarnauti skautų idealams pasižadėjo tiek sesės, tiek broliai, pasipildė ir vilkiukų gauja.

-Iš LNESA metraščio

1999.02.21


Švęsti B. P. gimtadienio skautai suvažiavo į Kretingą iš Klaipėdos ir Kauno.

Visi dalyvavo šv. Mišiose. Po šv. Mišių nuvyko į Palangą, kur susirado akmenį su B. P. inicialais, prie kurio visi draugiškai nusifotografavo, pavalgė, o po to aplankė Palangos tiltą.

-Iš LNESA metraščio


2000 m.

-Iš Europos skautų laikraščio Takas”

-Iš Europos skautų laikraščio Europos skautas”

2001.02.22

B. P. gimtadienio minėjimas Vilniuje su kitomis skautiškomis organizacijomis.


2003.03.22

-Kauno vilkiukų gaujos sveikinimas Klaipėdos vilkiukių gaujai


2004.02.21-22

Programa prasidėjo šeštadienio vidurdienį Palangoje, istorinėje vietoje. Bendra skautų rikiuotė labai geras būdas visiems susipažinti, sužinoti kas, iš kur ir kiek atvyko. Po bendros nuotraukos prie istorinio akmens, prasidėjo žaidimas. Vilkiukai liko parke, o skautai ir skautės iškeliavo į miestą.

Po žaidimo visi susitiko Kretingoje, Pranciškonų vienuolyno valgykloje, kur vadai jau buvo išvirę pietus. Po pietų sekė kūrybinės užduotys, vilkiukams dar buvo įtraukta viktorina bei estafetės.

Vakarienei skautai buvo pasiruošę iš anksto, nes kiekvienai mažai grupelei reikėjo pristatyti savo stalą. Renginį vedė skautai, įkūnyjantys pačius įkūrėjus - B. P. ir jo žmoną. Apranga ir vaidyba nukėlė visus dalyvius į skautybės eros pradžią. Prieš miegą dar buvo susikaupimo valandėlė, kuomet skaidrių, giesmių ir prasmingo teksto pagalba galėjo apmąstyti savo įžodžius.

Antroji šventės diena - sekmadienis - prasidėjo tvarkymusi. Per šv. Mišias Kretingos bažnyčioje, skautai buvo atsakingi už liturgijos paruošimą. Nors lauke oras buvo gana žvarbus, įžodžio ir kitos ceremonijos vyko šventoriuje. Po pietų, kaip ir kiekvieno renginio ar stovyklos pabaigoje, buvo apdovanojimai. Uždarymo rikiuotė ir vėliavos nuleidimas vainikavo šią nuostabią šventę, kuri vaikams ir jų vadams paliko neišdildomą įspūdį.

Man labai patiko Chatis.

Klaudija - juodoji


Aš buvau bažnyčioj, man ten labai patiko. Dar mačiau vienuolius. Man labai patiko būti prie B. P. akmens. Žaidėm Didįjį Žaidimą. Man labai patiko kaip vaidino ir dar patiko daryti valgyti.

Simona - pilkoji


Man labiausiai patiko nakvynė. Ir labai patiko B. P. šventė. Patiko dainos, žaidimai. Man labai patiko žaidimas VUAKIVUAKI TUMBA. Mums labai patiko mūsų vilkas ir visų maistas. Tada mes labai prisivalgėm ir iš ryto labai prisvalgėme. Bet grįžome sėkmingai.

Anželika - juodoji


Aš atvažiavau tik į bažnyčią, ten šventėm B. P. gimtadienį. Kai baigėsi mišios, aš daviau įžodį. Po įžodžio ėjom į valgyklą Ten mes vos nenuvertėm vienuolyno. Valgėm koldūnus. Mes valgėm todėl valgykloj, nes lauke buvo šalta. Man patiko apdovanojimai ir rikiuotė. Tik nepatiko, kai reikėjo beretes mesti į viršų, nes ją, kai grįžom, reikėjo plauti.

Adelė - pilkoji


Aš buvau Kretingoj bažnyčioj. Buvau tiktai sekmadienį, nes turėjau duoti įžodį. Man labai patiko, nes daviau įžodį. Nors man buvo labai šalta.

Lina - baltoji

-Iš Klaipėdos vilkiukių gaujos metraščio

2005.02.27Tradiciškai skautų įkūrėjo šventę vilkiukių gauja šventė Palangoje prie akmens, kuriame 1933 m. B. P. kartu su tuometiniu Lietuvos prezidentu A. Smetona paliko savo inicialus. Ta proga vilkiukės apsilankė gintaro muziejuje, kuriame sužinojo daug naujų ir negirdėtų dalykų.


-Iš Klaipėdos vilkiukių gaujos metraščio

2006.02.25-26

Šį kartą buvo tikras gimtadienis!!! Susirinko visi - dideli ir maži. Klaipėda, Kretinga, Vilnius, Kaunas. Dvi dienos prabėgo labai greitai, tačiau įspūdžių užteko visiems. Kiekviena minutė buvo išnaudota maksimaliai.


Pirmiausia visi keliavome į Kauno Karo muziejų. Buvo tikrai įdomu. Kas prisiminė istorijos faktus, kas sužinojo dar ir naujų dalykų.

Vilkiukės per vakaro laužą prisistatė - jos sukūrė dainelę apie tai, kaip smagu gaujoje.

Kretingos skautai irgi pasirodė šauniai - suvaidino epizodą iš Lietuvos istorijos.


Kaip ir visi dalyvavusieji, vilkiukės pasakojo, kokie yra svarbiausi gaujos įstatymai ir kaip svarbu gyventi pagal juos.

Žinoma, kaip be žaidimų!!! Visi savo žinias galėjo išbandyti smagioje viktorinoje apie gamtą.

Vilkiukės šaunuolės - už vakaro laužo pasirodymą gavo kaspiną.


“Kaune labai patiko Karo muziejuje sudužęs lėktuvas - Lituanica. Važiuojant namo buvo graži, graži saulė. Ir pati kelionė buvo tiesiog nuostabi.”

Eglė

-Iš Klaipėdos vilkiukių gaujos metraščio


Mūsų pirmoji rikiuotė Kaune, prie Karo muziejaus.

Mums buvo išdalintos nuorodos kaip rasti Vaikų dienos centrą.

Susipažinome su kitais skautais iš įvairių Lietuvos miestų. Vakare dalyvavome programoje, kurioje turėjome tragiškai suvaidinti dienos įvykius. Taip pat dalyvavome maisto konkurse, kuriame patiekėme Paulinos pagamintą tinginį. Už jį ir gavome pirmąją juostelę (žr. ant gairelės). Kitą dieną mus įvesdino į patrulį!

-Iš Boružių patrulio metraščio

2007.02.24-25

Labai linksmai ir nuotaikingai atvažiavusias traukiniu į Klaipėdą, mus pasiėmė Austėjos tėtis ir nuvežė į Palangą. Tenai antuziastingai įsitraukėme į Didįjį žaidimą “Slaptoji misija”. Geras 2 val. lakstėme po Palangos miestą, atlikinėdamos įvairias užduotis. Po žaidimo susirinkome Jono Šliūpo namuose, kur aptarėm žaidimą ir žiūrėjom trumpametražį filmuką, kaip B. P. 1933 m. lankėsi Palangoje. Vėliau žingsniavome į mišias, po kurių Diana davė įžodį. Visos išsiskirstėme miegoti pas Klaipėdoje gyvenančias skautes. Sekmadienio žvarbų rytą susitikome Taikos Karalienės bažnyčioje ir sudalyvavome mišiose. Po mišių vienbalsiai visos pritarė minčiai aplankyti jūrą, tad nuvykome į Melnragę. Pažaidėme ir lėkėme į Klaipėdoje esantį laikrodžių muziejų. Tenai sužinojome viską apie laikrodžius, padarėme viktoriną. Nesitiki, kad jau reikia atsisveikinti… CIKU CAKU.


Po visų įspūdžių Austėjos tėtis nuvežė mus į žvejų miestelį uostą, kur labai smagiai palandžiojom po įvairiausius laivus.


-Iš Boružių patrulio metraščio
2008.02.24

B. P. gimtadienio šventė Kretingoje “Riterio garbė”.

2009.02.21-22

B.P. gimtadienio iškilmės prasidėjo nuo vilkiukų Didžiosios medžioklės. Senųjų vilkų paruoštoje trąsoje, Palangos Botanikos parke, mažieji ir mažosios turėjo iškoduoti semoforo signalus, lipdyti pėdas, teisingai sudėlioti Džiunglių įstatymus ir prisiminti kuo daugiau skautiškų dainų. Svarbiausia sąlyga – viską daryti kuo geriau! Uolos taryba vyko prie tikros uolos – B.P. akmens. Čia į Senųjų vilkų gretas buvo priimta Kaa, Švelniąja letenėle tapo Kristina, o Mao nuo šiol – dešinioji Akelos ranka.

Tuoj po Didžiosios medžioklės Botanikos parko tylą nutraukė skautų ir skaučių klegesys. Vos spėję pasisveikinti, patruliai išsiskirstė ieškoti nuotykių Didžiajame žaidime. Užduočių būta įvairiausių: ketureilio kūrimas, pėdų lipdymas, estafetės... Didžiajame žaidime netrūko ir kūrybinių užduočių. Vienoje iš jų skautai turėjo sukurti ketureilį pavadinimu „Pėdsakai“. Nepaisant spaudžiančio šaltuko, giliai atidusę, skautai ėmėsi darbo, parodė visą savo kūrybingumą ir gebėjimą dirbti komandoje.

Susidoroję su išbandymais, sesės ir broliai persikėlė į Kretingą linksmiausiai ir labiausiai suartinančiai B.P. gimtadienio daliai – Vakaro laužui. Čia vieni važinėjosi B.P. gatve, kiti keliavo laivu, treti repavo apie B.P. vaikystės metus, „Gulbių ežero“ motyvais reiškė stovyklos džiaugsmą. Kostiumų ir technikų būta įvairiausių – nuo popiežiaus plikės iki indiškų pilvo šokių šokėjų sijonų, nuo operos iki pantomimos.

Pasilinksminę skautai ir skautės išsiskirstė: broliai – įspūdingai įžodžio ceremonijai, sesės – ramiam nakties poilsiui. Ryte, po šv. Mišių, rikiuotės metu įžodį davė trys Gandro patrulio nariai, o Stumbro patrulio berniukai pasižadėjo patrulio vadui. Su Didžiojo žaidimo laimėtojų juostelėmis namo grįžo Lapės ir Stumbro patruliai.

-Dovilė Motuzaitė

iš Europos skautų laikraščio “Europos skautas”

2010 m.

Jau kelinti metai iš eilės vilkiukai B. P. gimtadienio švęsti važiuoja į Palangą. B. P. šventimą pradėjome šv. Mišiomis Palangos bažnyčioje. Po jų smagiai pasišnekučiuodami, stebėdami vyresniųjų vilkų paliktus kelio ženklus, keliavome prie B. P. akmens. Atėję į numatytą vietą, mūsų visų laukė kiti vyresnieji vilkai ir atidarymo rikiuotė. Gaujos vadė Akela visus pasveikino su gražia B. P. gimtadienio švente ir palinkėjo visiems “Geros medžioklės”.

Bagyra, Kaa, Akela, Mao ir Pilkasis brolis vilkiukams paruošė sportines rungtis. Po žaidimo visi drauge keliavome prie jūros, kur mūsų laukė šaltas vėjas ir banguojanti jūra bei karšta arbata ir sumuštiniai. Pasidarę bendrą nuotrauką leidomės link Birutės kalno. Stabtelėjome įsiamžinti prie B. P. istorinio akmens. Po nuotraukos pasidarymo ir akmens paglostymo, brisdami per pusnis ėjome į Birutės kalną, kur mūsų visų laukė iškilminga ceremonija ir uždarymo rikiuotė: Medėja ir Gabrielė tapo švelniosiomis letenėlėmis, Neringai įteikta Mauglio knygelė, juosteles už Didžiąją medžioklę gavo Martynas ir Emilija.

Tačiau mūsų šventė tuo nesibaigė… Vienas vilkiukas buvo priimtas į Gaują. O jo vardas - Martynas. Mes visi sveikinome Martyną ir sakėme visi kartu: “Sėkmės gyvenimo medžioklėj”. Po visų kalbų ir ceremonijų, besimėtydami sniego gniūžtėmis, besigrožėdami sniego pusnimis ir virtine besmegenių, linksmai keliavome namo…

-Iš Klaipėdos vilkiukių gaujos metraščio

Na va. Ir atėjo B. P. gimtadienis. Susirinkom kaip visad Joanitų vienuolyne, rūsyje. Pas mus buvo atvykę skautai iš Karmėlavos. Ten žaidėm susipažinimo žaidimus ir ne tik.

Šnekučiavomės ir visaip kitaip smagiai leidom laiką. Tuomet dalyvavom šv. Mišiose. Po mišių susirinkom indus, indelius ir ėjom valgyti. Sočiai pavalgę ir sušilę bėgom į lauką. Ten: rikiuotė ir sniego karas. Tada sulaukę visų, ėjom į Kalnų parką.

Vadai: Tomas, Vytenis ir Milda buvo mums paruošę Didįjį žaidimą: kiekvienas patrulis gavo savo spalvos juostelę ir bėgo ieškoti, tokios pat spalvos kaip ir gavo juostelę, popieriukų su klausimais (taip taip, painu). Klausimų buvo 11. Tada dar pažaidėme įvairių žaidimų ir atėjo laikas sveikinimams. Gražu žiūrėt buvo!


Prisilakstę ir sustirę išlydėjom Karmėlavos skautus ir patraukėme atgal į vienuolyną. Ten mūsų laukė kelios skautės ir skautai - kepė obuolių pyragą! Sušalę gėrėm arbatą, aptarinėjom dieną, dainavom, valgėm. Tuomet paskelbė Didžiojo žaidimo laimėtojus ir… laimėjo Boružės!

-Iš boružių metraščio


Štai keletas akimirkų iš BP šventės: kasėm sniegą nuo pamatų, siuntėm laiškus vigvame, gaminom ant laužo, dalyvavom viktorinoje ir daug kitų dalykų darėm.

-Milisenta Misevičiūtė iš laikraščio “Europos skautas”


2011 m.

Skautės ir skautai iš Vilniaus ir Klaipėdos susitiko Vilniaus jėzuitų gimnazijoje, kur po įsikūrimo visų laukė Didysis žaidimas, o vėliau vakaro laužas su kostiumais, skaučių filmuotais kino filmais ir šokiais.

2012.02.17-19

Susirinkome vasario 17 d. vakarą Kaune, “Domus Pacis” svečių namuose, kur apsistojom. Įsikūrėme jaukiuose kambarėliuose, buvome nustebinti tokios “prabangos” skautams: dušai, lovos, atskiri kambariai. Vakarienė buvo suneštinė. Kadangi buvo daug naujų nematytų veidų, pavalgę žaidėme susipažinimo ir kitus žaidimus. Visiems labiausiai patiko žaidimas, kuriame reikėjo spontaniškai sukurti dainą apie dieduką ir bobutę. Taip pat mokėmės dainuoti federalinį himną, įžodžio giesmę. Buvome nuvargę, tad kritę į minkštas lovas greit užmigome…

-Kotryna Raudytė iš laikraščio “Europos skautas”

2013.02.22-24
B. P. gimtadienis minimas Šiauliuose, kur svečiuojasi Europos skautų organizacijos federalinis komisaras Martin Hafner ir jo asistentė Barbara Koepf.

2014.02.21-23

B. P. šventė Trakuose prasidėjo skaniausio torto rinkimais. Tortus kepė skautai, skautės ir vilkiukai iš Klaipėdos ir Vilniaus. Kitą dieną skautai ir skautės dalyvavo Didžiajame žaidime, o vilkiukai Didžiojoje medžioklėje. Buvo susipažinta su Trakų istorija, kultūra, apeitos gražiausios miesto vietos ir užsidėti šarvai Trakų pilies bokšte. Vakare vyko dainų vakaro laužas, kuriam visi vienetai paruošė lietuvišką ir užsienio kalbos dainą. Instrumentų, garso, nuotaikingų pasirodymų tikrai netrūko, o pasirodymus vertinti padėjo svečiai - A. Smilgevičiūtė ir SKYLĖ.

2015 m.

Į Kintuose vykusį B. P. gimtadienį susirinko skautės ir skautai iš Klaipėdos ir Vilniaus. Didysis žaidimas, tyrinėjimas, bridimas per Aukštumalos pelkes vakaro laužo pasirodymai lauke, gimtadienio tortas, vaikščiojimas ant užšąlusių Kuršių marių ir pažintis su Vydūno istorija - dar viena nepamirštama šventė. Taip pat vykusią šventę filmavo ir vėliau televizijoje teansliavo “Šventadienio mintys”.

Penktadienį Vilniaus vilkiukų gauja šv. Jono Teologo vienuolyne pradėjo ilgąjį savaitgalį, minint B. P. gimtadienį. Po pusryčių gauja tyrinėjo Vilniaus apylinkėse esančius bunkerius, edukavosi apie šikšnosparnius, įveikė slidžiausius ir stačiausius kalnus ir džiaugėsi paskutinę žiemos dieną iškritusiu sniegu. Po gražiausio sniego senio rinkimų ir sniego karo, gauja šildėsi prie senų vilkų, lyjant ir sningant, užkurto laužo. O po pietų ant laužo vilkai patraukė atgal į vienuolyną. Kitą rytą laukė gardžiausi bei laukiamiausi pusryčiai - dribsniai su pienu, pokalbis su br. Chrizostomu bei šv. sekmadienio Mišios.

Vilniaus vilkiukių gauja šį gimtadienį minėjo senuosiuose Trakuose, kur laukė Didžioji medžioklė, nuotykiai, susipažinimas su Trakais.


2016.02.19-21

B.P. gimtadienio šventė Raudonėje. Didysis žaidimas įtraukė visus, ne tik gaują. Po vakaro laužo vaidinimų, laukė gardūs gimtadienio keksiukai. Sekmadienį laukė Mišios. Uždarymo rikiuotė baigėsi tradicine "Mes neišsiskiriam" daina. Taip pat B.P. gimtadienio šventėje buvo svarbi proga pasidžiaugti ScoutEuropeTour simboliu - medyje išskaptuota liepsna, prie kurios įkurdintos poros skautų statulėlės. Šis simbolis Europos skautų federacijos 60-ojo gimtadienio proga apkeliaus visas šalis, kur yra Europos skautų!

2017 m.

Vasario 18 d. Vilniaus skautų būrys Sapieginės miškuose minėjo B. P. gimtadienį su šventiniu tyrinėjimu. Taip pat išbandė vasaros stovyklai ruošiamą meniu maistą, gaminant ant primusų.

Vasario 22 d. Vilniaus skautės su kitų organizacijų skautais pasitiko saulę ant Tauro kalno ir taip minėjo B. P. 160-ąjį gimtadienį.

Vasario 25 d. Palangoje, prie Birutės kalno, Skautų slėnyje šventėme skautų įkūrėjo gimtadienį. Virėme skanią košę ant laužo. Žaidėme žaidimus, turėjome svečių - girinukų. Išgirdome istoriją apie lordą B. P. Rikiuotės metu kai kurios mergaitės sušalo, o po rikiuotės valgėme skanų tortą, kurį iškepė Violeta.

-Iš Klaipėdos vilkiukių gaujos metraščio

2018 m.

VIETA - šv. Juozapo mokykla

DALYVIAI - skautės, skautai, vilkiukės, vilkiukai, vadai

APDOVANOJIMAI

ORIENTACINIS

Sesės - BITĖS

Broliai - DRIEŽAI

VAKARO LAUŽAS

Sesės - BITĖS

Broliai - STUMBRAI


Man labai patiko orientacinis, vakaro laužas taip pat buvo geras, maistas prastas, bet B. P. buvo puikus!

Gustė


Man patiko, maistas buvo prastokas, norėčiau daugiau veiklos kitais metais. Gaila, kad nebuvo visų vilkiukų, vilkiukių.

Martyna


Labai patiko orientacinis, tikiuosi bus jų daugiau. Nors ir maistas nebuvo labai skanus, bet B. P. gimtadienis vienas iš geriausių :)

Neringa

-Iš Bičių patrulio metraščio

Skautai iš pajūrio B. P. gimtadienį paminėjo prie skautiško akmens Palangoje. Vilkiukės ir skautės dieną pūtė gimtadienio torto žvakutes ir giedojo skautų himną.

2019.02.23-24

Su bičių patrulietėmis pasitikome saulę, sveikindamos LORDĄ B. P. su gimtadieniu. Ugnė, Sofija ir Lauksmė pagaliau gavo ĮVILKIMUS, o ŠARKOS pagaliau tapo PATRULIU.

-Iš Šarkų patrulio metraščio

Skautai, skautės, vilkiukai ir vilkiukės susirinko į Vilnių iš Klaipėdos ir iš Vilniaus švęsti 162 - ąjį B. P. gimtadienį. Skautų laukė istorinis Didysis žaidimas po Vilniaus senamiestį, o vilkiukų ir vilkiukių - Didžioji medžioklė. Vakare laukė ne tik nuostabus vakaro laužas, bet ir ekskursija po Bernardinų bažnyčios ansamblį.

2020.02.

Anksti atsikėlę mes važiavom į traukinių stotį. Ten buvo labai daug skautų, nusiteikusių gimtadienio nuotaika. Iš traukinių stoties ėjome į Pranciškonų gimnaziją, kur turėjome nakvoti. Po to pasiėmėme 5 vilkiuko daiktus ir indus valgyti. Aš indų nepasiėmiau, nes užmiršau. Pavalgę vienuolyne, buvo Didžioji medžioklė. Bet būtent tada, kai ji turėjo vykti, buvo blogas oras, labai pūtė vėjas ir buvo šalta, bet tai dar nebuvo pats blogiausias dalykas! Po to pradėjo lyti!! Taip mes sušalome ir sušlapome berinkdami B. P. gimtadienio torto gabaliukus. Kai baigėsi Didžioji medžioklė, nė viena vilkiukė nenorėjo niekur eiti. Bet reikėjo eiti valgyti. Kai pagaliau įėjome į vidų, ruošėmės vakaro laužui. Dainavome dainą. Nuostabioji Rakša mums visoms atnešė sausainių ir arbatos, buvo labai skanu. Per vakaro laužą buvo labai smagu. Man labiausiai patiko Šarkų vaidinimas. Po vakaro laužo nusiprausėm ir ėjome miegoti.

Ryte kėlėmes 7 val. ryto. Buvo labai sunku atsikelti. Po mankštos ėjome valgyti ir po valgio buvo mišios (ar prieš, nelabai pamenu). Po mišių buvo rikiuotė. Mes padovanojom pašikniukus Šarkoms, o mums padovanojo Mortos mama Mauglio veikėjus (lėlių teatrą). Po viso šito atsisveikinome su visais, aš ėjau namo, o Akela ir kitos mergaitės įsėdo į autobusą ir išvažiavo namo.

-Iš Klaipėdos gaujos vilkiukių metraščio


2021.02.22

Įkūrėjo dieną skautai pasitiko saulę visoje Lietuvoje!!! Prie ekrano dar buvo beveik 200 skautų!

  • Šalčininkuose ant kalno be pavadinimo (vietiniai vadina Ivano vardu) - Lietuvos skautų sąjunga

  • Vilniuje Verkių regioniniame parke - Lietuvos lenkų harcerių skautai

  • Kauno r. ant Napoleono kalno - Akademinis skautų sąjūdis

  • Šiaulių r. ant Girininkų kalno - Lietuvos skautija

  • Mažeikiuose ant vieno iš penkių kalnų - Žemaitijos skautų organizacija

  • Klaipėdos piliavietėje - Europos skautų atstovai Darius ir Vilija

O nuotoliu įvykusioj B. P. gimtadienio šventėje netrūko nei žaidimų, nei skautų su uniformomis. Prieš šventę, visi vienetai rašė laiškus BP! Kai kuriuos jų, video formatu galite "perskaityti" čia:http://bit.ly/laiskasBP
Recent Posts

See All

Komentar


bottom of page