Apie mus

Kartu gyvendami gamtoje, skautai tampa broliais. Skautybę galima vadinti mokykla, nes užtikrinamas nuolatinis ugdymas. Skautų judėjimo negalima vadinti jaunimo organizacija, taip pat negalima taikyti tų pačių kriterijų kaip ir  kitoms organizacijoms. Skautybė vertinga pati savaime. Žmonės keičiasi, skautybė- ne. Jei ji keistųsi pagal madas ir užgaidas, būtų iškreipta esmė. Kuo labiau žmonės tolsta nuo skautybės, tuo labiau jos trokšta. Skautybė nėra tai, ką mąstome, ir tai, ką matome. Tai ne atsiminimai, įpročiai, vaikų klubas, vasaros stovykla, mokykla, egzaminai, karių pulkas, kasta, kongregacija, gamtos mylėtojų būrelis, rasistų, militaristų, nacionalistų organizacija. Skautybė yra nuolatinio ugdymo metodas, kurį išbandė suaugę ir pritaikė vaikams ir jaunimui. Čia- vyresni padeda jaunesniems, skatinama iniciatyva, ugdomas susivaldymas, atsakomybė, pasitikėjimas savimi, pastabumas, mąstymas, asmens laisvė ir savitumas. Mokykla ruošia gyvenimui, o skautybė moko gyventi. Mokykloje svarbiausia savi interesai, o skautybė moko tarnauti kitiems. Skautybė yra išbandytas, visada aktualus ir jaunatviškas gyvenimo būdas, patenkinantis svarbiausius asmens poreikius. Trumpai tariant, skautybė papildo auklėjimą šeimoje bei ugdymą mokykloje. Skautybė ugdo individą, o tai XXI a. atrodo nešiuolaikiška. Skautybė pažadina asmens galias, nes atitolstama nuo miesto civilizacijos ir atsigręžiama į žmogaus prigimtį.

EUROPOS SKAUTŲ PRINCIPAI​

Skauto pareigos prasideda namuose.
Ištikimas savo Tėvynei, skautas tarnauja vieningai ir broliškai Europai.
Būdamas krikščionis, skautas didžiuojasi savo tikėjimu ir dirba, kad priartintų Kristaus karalystę savo gyvenime ir aplinkiniame pasaulyje.

EUROPOS SKAUTŲ JUDĖJIMO VEIKLOS TIKSLAI

  • Sveikata ir gyvenimas gamtoje

  • Konkretumo, darbštumo ugdymas

  • Charakterio formavimas

  • Tarnystė

  • Tikėjimas

 

KRIKŠČIONYBĖ

Mes gerbiame visas pasaulyje veikiančias organizacijas, tačiau Europos skautai jaučia, kad yra pašaukti būti šventumo įrankiu ir siekia, kad Evangelijos šviesa nušviestų įžodį, įstatus, šūkį bei principus.

Nors į organizaciją gali būti priimami berniukai ir mergaitės, neapsisprendę dėl savo tikėjimo, tačiau niekas negali duoti skautiško įžodžio, jei yra nekrikštytas ar bent nesiruošia krikštui. Nes įžodis įpareigoja tarnauti Dievui, Bažnyčiai, Europai.