top of page
Search
  • Writer's pictureEuropos skautai

Pilietiškumo plėtra skautų ir Europos kontekste


Vasario 17-18 d. Lenkijoje susirinko apie 60 skautų mokymų vadovų iš 12 šalių ir diskutavo apie patriotizmą, mūsų europietišką tapatybę ir europietišką ugdymą įvairiose amžiaus grupėse. Taip pat atkreipėme dėmesį į praktinį šios temos aspektą – kokius įrankius turime ir kaip juos panaudoti skautų patriotizmui praktikuoti?


BP skautus apibūdino kaip bendruomenę miškuose. Ištikimi šiai idėjai, mes, Europos skautai, geriausiai jaučiamės gamtoje - čia įsikuriame namus, meistraujame, gaminamės valgyti, žaidžiame ir mokomės. Bet kaip prie miško paprastumo dera mūsų europietiškumo idėja, ar turi ji vietą ir ar neprieštarauja BP skautybės idėjai? Šitokiu klausimu pradėjome pirmąją savaitgalio diskusiją. Kad galėtume į tai atsakyti, pirmiausia prisiminėme kaip atsiradome, iš kur kilo Europos skautų federacija.Po karo nuniokotai Europai, išgyvenančiai Šaltąjį karą, kaip niekad reikėjo išgirsti taikos ir vienybės žinią. Tai ir paskatino 28-erių skautą Karlą Schmitzą Moormanną 1956 m. pasibelsti į “Jaunimo namų” duris ir galutinai išspręsti klausimą, kuris ilgai nedavė ramybės Vokietijos skautams - įkurti tarptautinę skautų asociaciją, sudarytą iš nacionalinių asociacijų, kurių tikslas praktikuoti tradicinę BP skautybę, vadovaujantis vieningos Europos idėja, kurios pagrindas - krikščionybė.


Europietiškas krikščioniškas judėjimas, vedamas Europos taryboje taip vadinamų Europos tėvų R. Shumano, A. de Gasperi ir K. Adenauerio, patiko naujai besikuriantiems skautams ir jo idėjos buvo perimtos, pavyzdžiui, Europos vėliava, 1955 m. sukurta pagal Mergelės Marijos dvylikos žvaigždžių vainiką (ir kurią tik 1986 m. perėmė Europos Sąjunga!). Tuo metu visi matė reikalinga, kad krikščionybė ir toliau būtų dvasiniu žemyno ramsčiu, įkvėptų žmones veikti vadovaujantis morale. Šiandien, kai Bažnyčios tėvai primena palaikyti Europos gyvybingumą rūpinantis ne tik kūnu, bet ir dvasia, ši mintis išlieka kaip niekad aktuali.


Kalbant apie tarptautiškumą, svarbios dabartinio Federalinio religinio patarėjo brolio Thomas Michelet, O.P. išsakytos mintys:

Europa nėra tik žemynas, tai taip pat idėja, kuri gali plisti. Šitaip brolybė be sienų, bet gerbiant tautas ir jų įvairovę, gali būti laisvai pernešta kitiems žemynams. Šiuo metu, pavyzdžiui, turime Europos skautų Š. ir P. Amerikoje.


Europa nėra tik idėja, tai taip pat ir žemynas, kuris turi savo dvasinį pašaukimą (cf popiežius Jonas Paulius II, Enciklika “Ecclesia de Europa”, 2003). Lygiai kaip svarbu gerbti tautų įvairovę nesujungiant jų į vieną besienę europietišką erdvę, lygiai taip pat svarbu gerbti žemynų įvairovę ir jų pačių dvasinį pašaukimą nebandant jų sujungti į vienalytę globalią pasaulinę erdvę. Nesame “pasaulio skautai”, abstrakčiai siekiantys bendrystės, bet turime konkrečius kaimynus, su kuriais privalome bendradarbiauti, ieškoti sprendimų, kurti kartu.


Visa tai įtvirtinta Europos skautų principuose:

“Skauto pareigos prasideda namuose. Ištikimas savo Tėvynei, skautas tarnauja vieningai ir broliškai Europai. Būdamas krikščionis, skautas didžiuojasi savo tikėjimu ir dirba, kad priartintų Kristaus karalystę savo gyvenime ir aplinkiniame pasaulyje.”

Tad kaip gi galiausiai krikščioniškos, tarptautinės Europos skautų idėjos siejasi su BP miškų bendruomenės idėja? O gi taip, kad skautai tiesiogine ta žodžio prasme atvyksta į negyvenamą mišką ir ten įkuria bendruomenę - pastato miestą! Tai tikras pilietiškumo, neturinčio ribų, ženklas. Būkime drąsūs, nebijokime iššūkių ir, pradėdami nuo savo rato, ieškokime kūrybiškų būdų vieningai ir krikščioniškai Europai palaikyti!

“Man visada įdomu dalyvauti tarptautiniuose skautų renginiuose ir mokymuose, nes pasidalinimas žiniomis apie skautišką metodiką tarptautiniu lygiu ne tik padeda atsakyti į iškilus klausimus vado tarnystėje, bet ir praplėsti akiratį matant kaip kitų šalių Europos skautų asociacijos susiduria ir sprendžia panašias problemas. Pamatyti, kad kiekvienos šalies skautavimo metodui daro įtaką skirtingi kultūriniai kontekstai. Šitokia bendrystė tarp Europos valstybių leidžia į mūsų organizacijos iššūkius pažvelgti kitu kampu. Ir taip padeda atrasti naujų priemonių bei būdų bandyti šiuos iššūkius įveikti. Tad džiaugiuosi sutikęs Europos skautų metodikos specialistus iš skirtingų Europos šalių ir grįžtu su naujomis idėjomis, mintimis ir žiniomis”.

Vincas, Klaipėdos roverių klano vadas


Vienbalsiai sutarėme, kad reikia skirti daugiau dėmesio meilės Tėvynei ugdymui ir Europos tautų pažinimui, kaip to norėjo Europos tėvai. Mūsų tarptautinės Europos skaučių ir skautų sąjungos nariai turi daug galimybių:


Vilkiukėms ir vilkiukams sėjame patriotiškumo ir europietiškos dvasios sėklas per žaidimus. Skautės ir skautai patiria Europos brolystę Eurocamp stovyklose, t. y. tarptautinėse vasaros stovyklose kur susitinka 3-5 šalių skautės ar skautai. Vyresniosios skautės ir roveriai išeina į kelią ir susipažįsta su žmonėmis užsienyje, liudydami krikščioniškas vertybes, sukūrusias Europą.


Ona Kvašytė, geltonos šakos mokymų vadė

Milisenta Misevičiūtė, federalinės komisarės asistentė Meksikos asociacijai

Vincas Rimkus, Klaipėdos šv. Apaštalo Pauliaus roverių klano vadas


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page