Search
  • Karolina Macienė

Laimingų šv. Velykų!

Linksma diena mums nušvito,

visi troškom džiaugsmo šito:

kėlės Kristus, mirtis krito.

Aleliuja, aleliuja, aleliuja!


Recent Posts

See All