top of page
Search
  • Writer's picture Karolina Macienė

Laimingų šv. Velykų!

Linksma diena mums nušvito,

visi troškom džiaugsmo šito:

kėlės Kristus, mirtis krito.

Aleliuja, aleliuja, aleliuja!


bottom of page