top of page
Search
  • Writer's picture Karolina Macienė

Klaipėdos krašto BP gimtadienis

Nors sakoma, kad nėra blogo oro, tik netinkamas apsirengimas, vis dėlto šitokia šilta ir saulėta diena, kokia buvo praėjusį šeštadienį, kada Klaipėdos krašto Europos skautai Palangoje šventė B. P. 165-ąjį gimtadienį, buvo tikra Dievo dovana. Ir gausiai pražydusios snieguolės Bažnyčios šventoriuje, kuriame išsirikiavome rikiuotei, ir pasiilgtos sesės, viešnios iš Vilniaus, ir draugiškai besišypsantis, paprastai ir jaukiai bendraujantis klebonas – visa rodė, kad Šventė prasideda puikiai. Stebėtina, kiek visko joje sutilpo! Skautiškose šv. Mišiose meldėmės už Ukrainą, mąstėme ir dėkojome Jėzui už tai, kad jis liepė suaugusiems: ,,leiskite mažutėliams ateiti pas mane.”

Vėliau, kol vilkiukai ir vilkiukės prieš Didžiąją medžioklę stiprinosi priešpiečiais, skautai pradėjo Didįjį žaidimą (DŽ). Sekdami Lordo Baden-Powell’io pėdomis, ieškojo nurodytų objektų, paslėptų daiktų, netgi skautės, kuri atplaukė kartu su B. P. dienoraščio! Tai bent kiek įdomybių, pasirodo, slepiasi netolimoje Palangoje! Jas nepaprastai išradingai ir kūrybiškai sujungė į maršrutą DŽ kūrę

roveriai. Visų, vilkiukų ir vilkiukių, skaučių ir skautų žaidimo trasa baigėsi Palangos Botanikos parke, Skautų slėnyje, prie akmens su iškaltais AS (Antano Smetonos) ir OBP (Olave Baden-Powell) inicialais. Jei bėgiodami po Palangą tik vaizdavomės, kad sekame skautų įkūrėjo pėdsakais, tai čia - tikras jo vizito Lietuvoje liudininkas. Ar bereikia geresnės vietos skautiškai ceremonijai? Čia skautų patrulio naujokas tapo kandidatu.

Beje, buvo pasirodęs ir pats „Lordas“ su „Žmona“. Draugiškai pabendravo su vilkiukais, priėmė jam įteiktą ordiną, palinkėjo sėkmės...

...O koks gardus sesių piločių šiupinys, virtas ant laužo! Norinčių „pakartoti“ išsirikiavo ilga eilutė...

Jėgų dar reikės. Dar tik pusiaudienis. Reikia nužygiuoti iki ,,Baltijos” mokyklos, pasiruošti Vakaro laužui ir vakarienei...

Prieš Vakaro laužą skanavome jau pačių žalios ir geltonos šakų paruoštus skanumynus, Gimtadienio pyragą.

Vakaro laužas šiemet buvo skirtas įsigilinimui į svarbiausius B. P. gyvenimo ir veiklos įvykius. Vienetai, panaudodami įvairias technikas (operetė, popierinių lėlių teatras, gyvieji paveikslai, vaidinimas, baltos pirštinės) sukūrė šmaikščius ir žaismingus pasirodymus. Dainavome ir žaidėme.


Kai danguje įsižiebė ryškios žvaigždės, uždarymo rikiuotėje šnibždomis, kad netrikdytume miestelėnų, bet iš visų, kupinų įspūdžių ir džiaugsmo krūtinių, „šaukėme“ „Hip Valio!“ geriausiai pasirodžiusiems patruliams bei „Ad Mariam Europa!“ Namo skirstėmės dėkingi vienas kitam už prasmingą ir šviesią dieną.-Klaipėdos šv. Agnietės būrio vadė Daliuta


Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page