top of page

SKAUTAI IR SKAUTĖS

Žalia šaka, 12-16 metų paaugliai

Skautybė visų pirma sugalvota 12-17 metų jaunuoliams. Kitos šakos organizacijoje atsirado vėliau.

Europos skautės ir skautai skautauja atskirai. Skaučių seserija nėra skautų brolijos imitacija. Įstatai, ugdymo metodai, ir įžodis iš esmės nesiskiria nuo skautų, tačiau užsiėmimai yra labiau pritaikyti mergaitėms. Europos Skautų Federacija prieštarauja mišrių vienetų sudarymui. Skautybės tikslas – berniukus ugdyti vyrais, mergaites – moterimis. Reikia pripažinti skirtumus, pašaukimų ypatybes ir jų nemaišyti, o ugdyti kiekvieno galias atskirai.

Skautė ar skautas visų pirma priklauso patruliui, už kurį atsakingas patrulio vadas. 3 ar 4 patruliai sudaro būrį, kuriam vadovauja būrio vadas, keli padėjėjai ir dvasios vadovas – religinis patarėjas.

Skautybė visų pirma yra žaidimas. Žaisti – vadinasi, dainuoti lietui lyjant. Aprišti koją, pastatyti tiltelį, stebėti saulėlydį, atrasti, kas žmoguje gražiausia.

Jei jūsų vaikas nori prisijungti prie skautų ar skaučių, užpildykite registracijos formą

bottom of page