top of page

VILKIUKAI

Geltona šaka, 8-12 metų vaikai

Vilkiukai yra pirminis pilno ugdymo etapas skautų judėjime. Kiekvienas etapas yra pritaikytas vaiko ar paauglio poreikiams ir remiasi mūsų ugdymą nusakančiais principais: sveikata, konkretumo jausmu, charakterio ugdymu, bendravimu su kitais, tikėjimu.

Kaip ir kitose šakose, berniukai ir mergaitės skautauja atskirai ir susitinka tik per didžiąsias šventes.

Džiunglių pedagogika yra skirta pradinukų amžiaus vaikams, supažindina su skautišku gyvenimu ir remiasi vaiko noru žaisti.

Atėjęs į gaują maždaug 8 metų, vaikas čia pasilieka 4 metus, o 12 metų – palieka gaują ir pereina į būrį. Vilkiukas priklauso šešetukui – šešių vilkiukų grupei, kuriai vadovauja Akela (tai gaujos vado – seno vilko – vardas iš „Džiunglių knygos“), o jai / jam padeda juodoji pantera Bagira, rudasis lokys Balu bei smauglys Ka. Šiais vardais vaikas kreipiasi į savo vadus, sakydamas „tu“ . 

Jei jūsų vaikas norėtų prisijungti prie vilkiukų, užpildykite registracijos formą.

geltona2.JPG
bottom of page